A nie brzuchem

Napisał

Niektórych spraw w życiu nie ogarniamy, nie rozumiemy. Zupełnie tak, jak w pierwszym czytaniu („A ludzie patrzyli i nie pojmowali”) i w Ewangelii („Oni jednak nie zrozumieli tego”). Różnica jednak polega na tym, że można słuchać tylko uchem („ani sobie tego nie wzięli do serca”), a można i sercem („A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”). A Pan Bóg mówi do serca (Oz 2, 16).