Granice

Napisał

Św. Paweł zalecając modlitwę za sprawujących władzę nie ogranicza jej tylko do czytaj więcej