Żeby nie upaść na duchu…

Napisał

… trwać trzeba w łasce Bożej. I rację ma autor Listu do czytaj więcej