Postanowienie na rok 2019

Napisał

Pierwsze czytanie w tym nowo rozpoczętym roku zachęca do błogosławienia, to znaczy czytaj więcej