Odnowiciel uliczek

Napisał

Jeśli ten fragment proroka Izajasza (z pierwszego czytania) odnosi się do czasu czytaj więcej