podłączeni do serca Jezusa

Napisał

Absolutna nowość Ewangelii i jej prowokacyjny charakter polegały na tym, że w czytaj więcej