Czy tylko nieliczni będą zbawieni?

Napisał

Chciałoby się wierzyć, że nie tylko nieliczni, ale że zbawienie stanie się czytaj więcej