O tym, że każdy może być Panu Jezusowi mamą…

Napisał

O tym jest dzisiejsza, bardzo krótka Ewangelia, zawierająca zdanie: „Moją matką i czytaj więcej