Jutro lub za rok

Napisał

Gdyby polecenia, które daje Pan Bóg, były daleko, na przykład gdzieś w czytaj więcej