ciepełko…

Napisał

mieczem można się obronić, wojować o swoje znaczenie, a nawet łatwo zdobywać, zgromadzić łupy, zabezpieczyć swój bezpieczny teren. W Adwencie Pan wzywa nas jednak, żeby porzucić przemoc, dążenia na skróty, łatwiznę i szybkie własne korzyści i zamienić to na pług, którym mozolnie krok po kroku przygotowuje się ziemie i czeka z pokorą na owoce we właściwym czasie. Przekucie zbroi na narzędzia pracy może dokonać się jedynie w prawdziwym ogniu, który jest nieokiełznany, naprawdę sprawia ból, wypala rdzę, stare zabrudzenia, a nie w takim ogienku, który kontroluję, sobie dozuję jak mi pasuje. Ogień faktów, odpowiedzialności za swoje decyzje, a nie ciepełko wygodnej wersji życia bez wysiłku, ale i bez owoców.

franciszkanie · Homilia: poniedziałek I tygodnia Adwentu – 2 XII 2019

 

CZYTANIA Z DNIA:

(Iz 4, 2-6)

W owym dniu Odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela. I będzie tak: Ktokolwiek pozostał żywy na Syjonie, i kto się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem.
Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej i krew rozlaną w Jeruzalem oczyści powiewem sądu i podmuchem pożogi, wtedy Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jako obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień ognia. Albowiem nad wszystkim chwała Pańska będzie osłoną i namiotem, by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą.

(Mt 8, 5-11)

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Loading