Szokująca hojność lub wino płynące potokami

Napisał

Zarówno pierwsze czytanie i Ewangelia mówią o płynącym winie, ale nie do szklanek czy kieliszków, tylko poza te zwyczajne miejsca. Jednak w Ewangelii Pan Jezus mówi o winie, które wycieka, a więc marnuje się, natomiast prorok Amos mówi o błogosławieństwie, które będzie tak obfite, że wino (moszcz) spływać będzie z gór. To obraz zaczerpnięty z opisu przymierza (Kpł 26,3nn), które Bóg zawarł ze swoim ludem i gwarantuje, że kto je wypełni, a więc będzie posłuszny Bogu, ten doświadczy szokującej wręcz hojności Boga.

franciszkanie · Homilia: sobota XIII tygodnia – 4 VII 2020

 

Liturgia Słowa na sobotę XIII tygodnia zwykłego (rok II)

(Am 9,11-15)
To mówi Pan: W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – wyrocznia Pana, który to uczyni. Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan Bóg twój.

(Mt 9,14-17)
Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.


Kpł 26,3-5: 3 Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, 4 dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, 5 młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju.

 215 ,  2