Najcenniejszy

Napisał

Nie mówi – „to jest symbol, znak, to jakby moje Ciało, w którym będę z wami przez 20 minut, a potem ulecę”. Nie mówi – „a kiedy nastanie czas telewizorów to zamiast do waszej parafialnej świątyni, zapraszam was przez ekran, do Warszawy, albo do Krakowa”. Nie mówi – „duchowo mnie przyjmujcie, bo to w zasadzie nie ma żadnej różnicy”.

Ale my przecież mamy przekonania – choćby takie – gdyby Jezus żył dziś, to na pewno mówiłby… Przecież nowe czasy, nowi ludzie…

Otóż On Żyje Dziś!!! I mówi dokładnie to samo – bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. I nic, absolutnie nic tego DARU nie zastąpi!!!

SŁOWO NA DZIŚ:

(Jr 31, 31-34)
Pan mówi: “Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

(Ps 110 (109), 1bcde. 2-3)
REFREN: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

Rzekł Pan do Pana mego:

“Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów
podnóżkiem stóp Twoich.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu:

“Panuj wśród swych nieprzyjaciół.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu,
w blasku świętości,
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę”.
Aklamacja (Hbr 5, 8-9)
Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

(Mk 14, 22-25)
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: “Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: “To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym”.

Loading