Obietnice vs. wyobrażenia

Napisał

Nasz Bóg jest Bogiem obietnic – to nimi opisuje naszą przyszłość. Już w Starym Testamencie czytamy, że Bóg nie jest jak człowiek, który obiecuje, ale potem nie wypełnia swych zapowiedzi (zob. Lb 23,19); wszystkie obietnice Ojca wypełniają się w Chrystusie. Warto pamiętać, że to, co myślimy o własnym życiu i jak je widzimy jest tylko częścią prawdy – całość możemy zobaczyć poprzez obietnice Boga.

Liturgia Słowa na wtorek X tygodnia zwykłego (rok I)

(2 Kor 1, 18-22)
Bracia: Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie “”tak” i “nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie”, lecz dokonało się w Nim “tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Nim są “tak”. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze “Amen» Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

(Ps 119 (118), 129-130. 131-132. 133 i 135)
REFREN: Okaż swym sługom pogodne oblicze

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną,
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.

Umocnij moje kroki Twoim słowem,
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

(Mt 5, 13-16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.


* Lb 23,19: Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?

 288 ,  2