Energetyk

Napisał

“Nadeszli, wrócili, przeszli, przybyli, zeszli”. Jak widać ruch, dynamizm jest podstawową czynnością apostolską. Oni ciągle gdzieś biegną. Ale w tym ruchu nie tracą ducha, ani też energii. Na dodatek wędrowanie odbywa się pośród ucisku. Ukamienowany i obolały Paweł wstaje posiniaczony zapewne, otrzepuje pył z tuniki i idzie dalej, jak gdyby nigdy nic. Mógłby powiedzieć: Panowie nic się nie stało, ruszamy dalej! Ależ siła, niesamowita. A wszystko dlatego, że w sercu trzyma jak w skarbcu słowo Pana – pokój mój daję wam – ten Chrystusowy dar jest jak atomowe paliwo, które się nie wyczerpuje. Olbrzymi zapas energii czeka na każdego z nas w każdej godzinie modlitwy.

1. czytanie (Dz 14, 19-28)

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Ewangelia (J 14, 27-31a)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

 

Loading