diagnoza serca

Napisał

Niezmiennie zadziwia mnie konfrontacja Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Przecież oni byli mocarzami wiary, znali całą Biblię na pamięć, modlili się z wielką gorliwością, byli wzorem postępowania dla wielu i wielu szukało u nich rady czy wskazówki. Byli elitą Izraela. Wydawałoby się, że są najbliżej Boga i najbardziej nadają się na uczniów Jezusa, a tu taki klops. Tacy mocarze, a ich serca bez sprawiedliwości, miłosierdzia, a nawet wiary. To bardzo smutne, wręcz przerażające, być tak pozornie blisko Boga, a wewnętrznie tak daleko od Niego. Taka obłuda jest bardzo destrukcyjna. Wszak pycha jest najtrudniejszym grzechem do odkrycia i do przezwyciężenia. Zamiast faryzeuszów Jezus powołał prostych rybaków czy celnika. Jak mówi jeden z moich braci pokora jest najważniejsza.

 

Czytanie (2 Tes 2, 1-3a. 14-17) Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Ewangelia (Mt 23, 23-26) Biada obłudnikom
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta».

Loading