wolny jak dziecko

Napisał

W każdym z nas są obie części z Pawłowego porównania, coś co tęskni za wolnością i co nas ściąga w dół, poddaje w wątpliwość, zniewala. Co ogranicza nas i naszą wolność to nie Boże przykazania, lecz ufanie bardziej sobie samemu niż Bogu, gdyż wówczas  okazuje się wkrótce, że ciężar kontrolowania wszystkiego jest zbyt duży i włącza się rezygnacja, niezadowolenie z siebie lub innych, z Boga. Oddanie wszystkiego w ręce Boga nas nie ogranicza, ale uwalnia, jakby dziecko niewolników, wykonujące dotąd zbyt ciężkie dla niego prace zostało adoptowane przez ich pana: od teraz to pan służy temu dziecku i o nie się troszczy! Ciężar stał się wolnością.

PIERWSZE CZYTANIE (Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1)

Bracia:
Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej – na skutek obietnicy.
Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: «Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem».
Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
EWANGELIA (Łk 11, 29-32)Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

 622 ,  1