Boża miłość

Napisał

Słudzy nieużyteczni, którzy spełniają dobre uczynki. Odkupieni Jego krwią spełniają Jego wolę na tym świecie. Ostatnio rozmawiałem z moimi braćmi o prowadzeniu jednej szkoły katolickiej. Wszystko wydaję się być w porządku, są wspólne msze św., są modlitwy, jest dyscyplina, ale brakuje odrobinę więcej miłości. Moi bracia, prawie że chórem, skwitowali moją wypowiedź: to praktycznie brakuje wszystkiego. I jakże im nie przyznać racji, dobra służba, dobre uczynki, pobożność, jeśli nie są przepełnione miłością Bożą mogą znacząco stracić na wartości.

czytanie (Tt 2, 1-8. 11-14) – Żyć pobożnie, oczekując Chrystusa – Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Ewangelia (Łk 17, 7-10) – Słudzy nieużyteczni jesteśmy – Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

 347 ,  1