Va banque

Napisał

Gdybyś dostał zapewnienie na co postawić w grze, by zgarnąć stokrotność twojej stawki, to nie wachałbyś się postawić wszystkiego co masz, gdyż wtedy nie chodziłoby już o szczęśliwy traf, ale o pewność wygranej. Wdowa w dzisiejszej Ewangelii oddaje Bogu wszystko, gdyż ufa niczym św. Tereska, że Bóg nie da się prześcignąć w dawaniu i zawsze zwraca więcej niż Mu ofiarujemy. Dlatego gdy oddała wszystko co miała, Bóg da jej wszystko co On ma. Kto daje Bogu wszystko, otrzymuje prawo do wszystkiego co Bóg ma, jak Maryja, która oddała się cała i otrzymała Boga całkowicie, cieleśnie i pełnię Ducha Świętego wewnątrz!

WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP (CZYTANIA Z DNIA)

PIERWSZE CZYTANIE (Ap 14, 1-3. 4b-5)Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi.
Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są bez zarzutu.

EWANGELIA (Łk 21, 1-4)

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie».

 504 ,  1