do przedszkola

Napisał

Ten odparł: „Nie chcę”: o Panie ile razy w życiu się pojawia to słowo. Nie chcę do przedszkola to chyba pierwsze nie chcę, jakie pamiętam, swoją drogą przedszkole było lepsze od szkoły czy pracy :). Nie chcę obiadu, nie chcę tych spodni, nie chcę do babci, nie chcę tego czy tamtego. Ile tych nie chcę w życiu się nazbierało – całe wory. Do przedszkola jednak poszedłem z płaczem i krzykiem, że aż mamie było wstyd. Czy tak jest i dzisiaj? Przedszkole zamieniło się w powołanie, wole Bożą, przykazanie, modlitwę, obowiązki i mówię tak samo jak przed laty nie chcę, czasami popłaczę, ale daję Bogu moją rękę i mnie prowadzi do swojego przedszkola.

czytanie (So 3, 1-2. 9-13) – Bóg obiecuje zbawienie pokornym – Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi – moi rozproszeni – dar Mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich, i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Ewangelia (Mt 21, 28-32) – Grzesznicy uwierzyli Janowi – Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

 

 357 ,  1