żebyś był

Napisał

Często kiedy przychodzę na modlitwę chciałbym Ci tyle powiedzieć, ale Ty wszystko przecież wiesz. Innym razem wydaje mi się, że tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia, przecież moje dni mijają prawie zawsze tak samo. Chciałbym zasypać Cię moimi potrzebami i pragnieniami, ale Ty wiesz przecież lepiej czego mi potrzeba, znasz mnie lepiej niż ja sam i istniejesz “trochę” dłużej niż ja. Staram się zatem wołać “Ojcze”, choć taki mały i mizerny jestem, żeby być twoim dzieckiem, a jednak Ty chcesz być moim ojcem. Chciałbym żyć tak, żeby uwielbione było twoje imię, chciałbym żeby świat był tak piękny i dobry jak Twoje królestwo niebieskie. Czasem zderzam się z myślą, że chciałbym, żebyś spełniał moje plany, a przecież powinna się spełniać Twoja wola. Najbardziej jednak chciałbym, żebyś BYŁ, żebym mógł Cię widzieć oczami mojej duszy. Byś był tu i teraz gdzie ja jestem, żebyś był przy mnie teraz, jak najlepszy przyjaciel. Kiedy jesteś i chleba codziennego nie brakuje i przebaczyć łatwo, a zło odchodzi w siną dal.

Liturgia Słowa:

czytanie (Iz 55, 10-11) – Skuteczność słowa Bożego – Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Ewangelia (Mt 6, 7-15) – Jezus uczy, jak się modlić – Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

 

 309 ,  1