Ebook, czyli przesada św. Jana

Napisał

Św. Jan chyba trochę przesadza mówiąc, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, gdyby zapisać w nich wszystko to, czego dokonał Jezus, bo przecież miejsca w oceanach, na pustyniach, niedostępnych górach czy lasach jest jednak sporo; no chyba, że miał na myśli tylko te miejsca, gdzie normalnie przechowuje się księgi. Albo może, skoro mowa o czasach Nowego Testamentu, to nie powinniśmy myśleć o książce jako takiej, ale raczej o zwoju (np. Łk 4,17), a to z kolei prowadzić może do wniosku, że dziś książka, to nie okładka i zadrukowany papier, ale raczej plik w komputerze, którego może nie nazwiemy książką, ale ebookiem, ale jednak spełnia on funkcję książki; a w końcu nasze komputery mogą pomieścić tysiące takich zasobów. Czy zatem, podsumowując, słowa Jana, kończące jego Ewangelię, są jeszcze dziś aktualne?

O ile takie pytania czy roztrząsanie mogą wydać się ciekawe i niekiedy są (być może) pomocne, o tyle prawdziwe rozważanie Pisma Świętego odbywa się gdzie indziej: nie w tego typu dociekaniach, ale raczej w spotkaniu z Jezusem, a w tym przypadku z Jego dziełami, które – jak jasno sugeruje Jan – są dla naszego rozumu, wyobraźni, sposobu postrzegania niepoliczalne, co z kolei prowadzi do oczywistego wniosku: jak dobry i jak hojny jest Pan; i tu może rozpocząć się prawdziwe spotkanie.

Ucz nas, Duchu Święty, prawdziwie spotykać się z Jezusem w Jego słowie!

Liturgia Słowa na sobotę VII tygodnia Wielkanocy

(Dz 28,16-20.30-31)
Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: „Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany”. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.

(Ps 11,4-5.7)
REFREN: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi

Pan w świętym swoim przybytku,
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą,
a powieki śledzą synów ludzkich.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

(J 21,20-25)
Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi ? ”Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie? ”Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?” Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

 

 

 

Loading