Jezus Marzyciel

Napisał

Patron dnia dzisiejszego św. Andrzej Bobola, jezuicki wędrowny misjonarz, doskonale starał się czytaj więcej

 72