Pytania na rozdrożach

Napisał

Bóg zawsze udzieli mi tego, co dobre dla mojego zbawienia. Jednak serca, czytaj więcej