już czas!

Napisał

Kiedy rozpoczynaliśmy nasze życie zakonne, w licznej wspólnocie, w starym, gnieźnieńskim, franciszkańskim czytaj więcej