Nieproszeni goście

Napisał

Św. Ambroży z Mediolanu pisze, że dzisiejszą Ewangelię można interpretować symbolicznie: gdy czytaj więcej

Loading