Udowodnij, że mnie kochasz

Napisał

Uczynki miłosierdzia, jak datki do puszki w kościele, wolontariuszom na ulicy przy czytaj więcej