Ja Grab 1, ja Grab 1. Wisła, słyszysz mnie?

Napisał

Dzieje opowiadają o słuchaniu słowa Bożego i o głoszeniu, o tych którzy czytaj więcej

 1,000,000,264