Odpoczynek w niebie?

Napisał

– Odpocznę w niebie – mowię sobie czasem, kiedy ilość obowiązków nie czytaj więcej