Przyganiał Paweł garnkowi?

Napisał

Zaraz, zaraz – św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał, że czytaj więcej