Potwierdzenie po latach

Napisał

Dzisiejsza Ewangelia kończy się wzmianką o dawnych słuchaczach katechez Jana Chrzciciela, którzy czytaj więcej