Całkowita pomyłka

Napisał

Nie brakowało osób, które nie chodziły z Jezusem i uczniami, a wcale czytaj więcej