O stroszeniu piórek i balonikach

Napisał

Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem  – mówi czytaj więcej

Loading