ludzie sukcesu

Napisał

Logika zysku i straty w rozumieniu Jezusa jest zupełnie inna, niż w czytaj więcej