Aby Twój post podobał się Bogu

Napisał

Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo czytaj więcej