Patrzeć dalej i widzieć więcej

Napisał

Żeby nigdy nikogo i niczego sobą nie zasłaniać, nie zamazywać, nie zniekształcać. czytaj więcej