Niezbyt zdrowa żywność w niebie

Napisał

Trochę żartując można byłoby powiedzieć, że skoro Pan Bóg zniszczy śmierć, to czytaj więcej