Dać się znaleźć

Napisał

Na końcu czytanego dzisiaj fragmentu Księgi Rodzaju jest powiedziane, że Adam i czytaj więcej

Loading