Ambicja, pokój i nos

Napisał

Zwróćmy uwagę na dwa wezwania, które dziś kieruje św. Paweł w pierwszym czytaj więcej