Dzieła nasze…

Napisał

…zawsze o nas świadczyć będą. Doskonale objawią kto z Boga jest, a czytaj więcej

Loading