Czego Bóg szuka na ziemi?

Napisał

Mojżesz uświadamia izraelitom, że wyprowadzenie ich na wolność i objawienie się im czytaj więcej

Loading