Prawa ręka paralityka

Napisał

Zarówno przyjaciele paralityka, którzy codziennie kładli go przy bramie świątynnej, jak i czytaj więcej

Loading