Święta przeprowadzka

Napisał

Uwięzienie Jana Chrzciciela jest niejako sygnałem dla Jezusa – przenosi się On czytaj więcej

Loading