Pragnienia i myśli serca

Napisał

Pewnie nikt z obecnych w scenie z Ewangelii lub znających osobiście Lewiego-Mateusza czytaj więcej

Loading