O tym, jak to do św. Franciszka przyszli raz mól włosienniczek, rdza i zbój asyski

Napisał

Któregoś razu do św. Franciszka przyleciał mól i powiedział: „Jeśli nie porzucisz czytaj więcej

Loading