Słudzy użyteczni

Napisał

W liście do Tytusa św. Paweł przypomina wszystkim stanom jak należy postępować, czytaj więcej