Cóż to za miasto…?

Napisał

A cóż to za pogańskie miasto, które Pan Bóg ustami Sofoniasza nazywa czytaj więcej

Loading