Nieoczekiwane zmiany miejsc

Napisał

Ciekawe, że w dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym, że Pan Jezus czytaj więcej