Dać dyla, a potem skakać

Napisał

Zaskakujące jest trochę, że niewiara serca może być tak mocna, że nawet czytaj więcej

 91