Przez miasta i wsie…

Napisał

W czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii jest mowa o tym, że Pan Jezus czytaj więcej

Loading