Odkryć swoje powołanie

Napisał

Zadaniem Jana Chrzciciela było „przygotować drogę Panu, prostować ścieżki dla Niego” (Mk czytaj więcej